TECHNOLOGY
WITHOUT LIMITS

Kontakta Oss TEAM WIEWER

KOMPETENS

Våra konsulter och partners har lång och gedigen erfarenhet av IT-verksamhet. Genom vår bredd inom IT kan vi erbjuda allt från handfast drift och support, utveckling av system och produkter, till övergripande styrning av IT-stödet inom Er verksamhet.

VÅRA PRODUKTER

Office – 365

Office 365 omfattar de senaste versionerna av de välbekanta Office-programmen plus molntjänster så att du kan använda Office var och när du vill. Installera Office på PC eller Mac, surfplattor och smartphones. Med en enkel inloggning får du åtkomst till dina filer, program och inställningar i Office.
Skapa snygga dokument med hjälp av Office-programmen och spara dem i “molnet”. Sedan kan du och dina kollegor redigera och samarbeta i realtid via Office Online. Du kan alltid fortsätta direkt där du slutade.

Brandväggar

Clavister är en säkerhetsleverantör med ett komplett utbud av säkerhetslösningar för både fysiska och virtualiserade miljöer. Clavisters nätverkssäkerhetslösningar används av ett brett spektrum av organisationer över hela världen, stora som små företag. Clavisters visar världsklass vad gällande prestanda, flexibilitet och robusthet.

Vi på Wagner System arbetar med installation, konfiguration samt support av deras brandväggar. 

Antivirus

Panda är en av de största leverantörerna av säkerhetsprodukter till fysiska, mobila och virtuella nätverk. Vi som partner säljer samt arbetar med installation, konfiguration och support av dessa produkter.

Vi är glada att ha kunnat hjälp ett flertal kunder från att få “Ransomware – virus” (Gisslanprogram).

EFFEKTIVITET

Som företag kombinerar vi fördelarna med en liten effektiv organisation med ett stort nätverk av kompetenta partners. Detta ger oss möjlighet att på ett för kunden kostnadseffektivt sätt, kunna leverera allt från mindre punktinsatser till större helhetsåtaganden.

HUR VI ARBETAR

Introduktionssamtal

Alla kunder är unika och har olika behov av support och underhåll. I ett introduktionssamtal skapar vi oss överblick av ert nuläge och era framtida behov. Därför tar vi fram en IT-strategi inkl. nuläge, framtid och lösningsförslag.

IT-strategi

IT-strategin fungerar som ett verktyg i arbetet att uppnå en planerad och väl fungerande IT-miljö för Dig som kund. Den långsiktiga planen kommer sedan att ligga till grund för vårt framtida samarbete och Er interna IT

Implementering

I implementeringen genomförs de överenskomna förändringarna inom föreslagen IT-strategi. Detta kan röra sig om allt från nyinstallation av komplett servermiljö till mindre enklare åtgärder. Här erbjuds alla användare utbildning av er nya IT-miljö, supportens funktion och interna policyfrågor.

IT-Support

Era samtliga användare får fri tillgång till virtuell IT-support. Om vi inte kan lösa problemet fjärrledes garanteras fysisk support med kort inställelsetid. Wagner System övervakar kontinuerligt servers och klienter. I händelser av problem som kräver åtgärd upptäcks detta av oss genom automatiska larmsystem.

Drift och underhåll

Vi ansvarar för drift och underhåll av er IT-miljö genom proaktivt underhåll samt åtgärdande av fel som uppdagas, antingen via er eller genom larm.
Vi säkerställer att Er IT-miljö fungerar genom löpande servicekontroller och genom virtuell & fysisk närvaro.

Uppföljning

Wagner System inställer oss hos Er kontinuerligt enligt överenskommelse. Vi följer upp och avrapporterar Er IT-strategi, stämmer av att supporten fungerar och följer upp att planerade jobb är utförda. Eventuella framtida åtgärder diskuteras och actionlista bockas av och uppdateras.